• نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/1
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/1 تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
  • نحوه رویارویی با خطاهای برنامه نویسی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان