• مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون

 • این دوره به صورت محتوای آموزشی ارائه میگردد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/31
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/31 تاریخ پایان دوره : 1399/12/30
  • مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتون
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان