• عبارات شرطی و توابع

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد .

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/24
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/24 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
  • عبارات شرطی و توابع
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان